ثبت نام ورود به سایت

Login

نام کاربری
رمز عبور
Remember Me

ثبت نام

Fields marked with an asterisk (*) are required.
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

قالب نگارش

قالب گزارش نویسی و فرم تائیدیه گزارش طراحی

 

قالب گزارش نویسی برای نگارش گزارش طراحی مسابقات منتشر شد. 

همچنین از آنجا که گزارش ها نیاز به تائید مشاور علمی دارند فرم تائیدیه مشاور علمی نیز در

ادامه برای دانلود گذاشته شده است. 

 

قالب نگارش گزارش طراحی

  فرم تائیدیه مشاور علمی

زمانبندی مسابقات

مهلت ثبت نام : 31 خرداد ماه 1397

زمان ارسال مستندات طراحی:15 مرداد 1397

زمان برگزاری: 1-3 آبان ماه 1397

محل برگزاری باغ موزه دفاع مقدس